#SKU: 16528470
#SKU SUPPLIER: 16528470
BARCODE: 4547410334128
SUPPLIER: Fujifilm Electronics Imaging Europe
Category: Li-ion battery

Fujifilm NP-W126S Battery